Start

Förarintyg

Kustskeppare

Utsjöskeppare

Seglarintyg

Båtpraktik

Paket-
erbjudande


Länkar

Våra Kunder

Om oss

Bildgalleri
Båtpraktik - Dagtid
Rekommenderas för den som skall prövas för Förarintyget för att få en inblick i praktisk navigering och är ett krav vid prövning för Kustskepparintyget.

Båtpraktik - Mörker
Rekommenderas för den som skall prövas för Kustskepparintyget för att tillämpa praktisk navigering på kustskepparnivå.

Båtpraktik ingår i vår ombordutbildning!
Båtpraktik Ombord
© AlmaNavigation 2017
Har du frågor kontakta oss på