Start

Förarintyg

Kustskeppare

Utsjöskeppare

Seglarintyg

Båtpraktik

Paket-
erbjudande


Länkar

Våra Kunder

Om oss

Bildgalleri
För att få färdas på de inre vattenvägarna i Europa måste man ha ett kanalintyg. Kielkanalen betecknas som internationellt vatten så där behövs inget kanalintyg.
Du får lära dig olika definitioner, signaler, märken, skyltar, väjningsregler mm som gäller på kanalerna.

Att ta Kanalintyget helt på egen hand är inte svårt!

Beställ kanalboken ”EuroRegs for Inland Waterways guide to CEVNI" den innehåller allt som du behöver för att kunna avlägga prov för kanalintyget. Du får ha boken med dig vid examineringen.
Boken skall du sedan ha ombord och använda som  uppslagsbok vid fart på de europeiska inre vattenvägarna.

Material: Kanalboken och instruktioner för självstudier.
Pris: 169kr (inkl. porto) inrikes. Insättes på PlusGiro 32 29 27–5.
Examineringsavgift: 450kr (erläggs till förhörsförrättaren).
Kanalintyg Distans
Har du frågor kontakta oss på
© AlmaNavigation 2017