Start

Förarintyg

Kustskeppare

Utsjöskeppare

Seglarintyg

Båtpraktik

Paket-
erbjudande


Länkar

Våra Kunder

Om oss

Bildgalleri
                                                         För att få använda en Vhf-radio måste man inneha ett vhf-certifikat sk. SRC enligt Post- och Telestyrelsens krav.

Ta ditt Vhf-certifikat sk. SRC med vår enkla och pedagogiska distansutbildning. Du studerar efter en uppgjord studieplan när du vill och har tid. Du har tillgång till en mängd övningsuppgifter, prov, presentationer och filmer. Uppstår frågor under utbildningen får du snabb support av din lärare.

Kursmaterial: Får du tillgång till på vår utbildningsportal.
Pris: 375kr insättes på PlusGiro 32 29 27–5.
Kurslängd: 2 månader med möjlighet till kostnadsfri förlängning
Examineringsavgift: 450kr (erläggs till förhörsförrättaren)
SRC VHF Certifikat Distans
© AlmaNavigation 2017
Har du frågor kontakta oss på